Ja, alla kan träna utifrån sina egna fysiska förutsättningar, det passar killar såväl som tjejer, oavsett ålder och tidigare träningserfarenhet.